+31 (0)6 54360992 info@sustenso.nl

Sustenso face

Sustenso is voorbereid op de noodzakelijke klimaataanpassing door groen afval met minimale CO2-footprint om te zetten in groene grondstoffen zoals groen gas, groene micromassa en voedingsstoffen.

laatste nieuws

Op 26 augustus 2022 is de bouw van de Sustenso vergister in de Boekelermeer officieel van start gegaan. In aanwezigheid van vele betrokkenen heeft wethouder Nicole Mulder van de gemeente Alkmaar de eerste paal geslagen. De belangstelling was groot. Hans van der Weide -initiatiefnemer van Sustenso- heette iedereen welkom en blikte terug op de lange weg die Sustenso heeft afgelegd om hier te komen. Joost Teixeira de Mattos gaf gevraagd en ongevraagd uitleg over de microbiologie achter de concepten van Sustenso.

Aandeelhouders, aannemers, bouwers, (De Jong Ursem, Host, Biogas investeerders, financiers (Rabobank, PDENH, individuele financiers) reageerden enthousiast op dit voor Sustenso belangrijke moment. De overtuiging dat we op weg zijn naar een bijdrage -hoe minimaal dan ook- aan het oplossen van één van de grootste problemen waar de wereld mee worstelt -de klimaatverandering- rechtvaardigde de optimistische toast die werd uitgebracht op de transitie van papierwerk en theorie naar de realisatie van een droom.

van groen afval naar schone producten

Sustenso zet zich in voor de circulaire economie, voor een toekomst met minder CO2 in de lucht en minder restafval in het milieu.

De huidige inzichten noodzaken ons –met wet- en regelgeving als stok achter de deur – na te denken over nieuwe technieken waarmee we op verschillende niveaus onze productieprocessen, energiewinning en materiaaltoepassingen kunnen verbeteren. Daarbij is milieuvriendelijke, energiezuinige en circulaire verwerking van onze restproducten een vereiste.

Aangezien het in de voedingsindustrie en de agrarische sector om grote hoeveelheden afval gaat, kunnen we juist daar enorme winst boeken met een circulaire bedrijfsvoering. Sustenso stelt zich ten doel agrarisch afval op te waarderen tot nuttige en vermarktbare componenten.

Sustenso gebruikt daarvoor twee bewezen processen: vergisting van het afval tot biogas en het kweken van groene (foto-synthetische) micro-organismen met de CO2 uit het biogas. Daarnaast gaat Sustenso moderne technologieën inzetten om de componenten uit het digestaat dat bij de vergisting ontstaat te scheiden. Dit leidt tot de circulaire productie van groen gas, mineralen, nutriënten, schoon water en micromassa. De micromassa heeft vele toepassingen, onder andere als voedingssupplement, kleurstoffen en energiebron. Doordat zowel de koolstof als de stikstof uit het afval biologisch vastgelegd wordt, resulteert deze aanpak van afvalverwerking in een minimale CO2– en stikstofvoetprint.
We sparen het milieu, ontzorgen de tuinders en boeren, en geven zicht op een betere wereld: zonder verspilling meer opbrengst.

Van afval naar biogas en digestaat

De productie van groen gas door vergisting van plantaardig afval wordt steeds efficiënter en daardoor winstgevender. Sustenso houdt actief de vinger aan de pols als het gaat om verbeteringen van huidige technologieën.

 

Van biogas naar groen gas

Biogas uit de vergister bestaat voornamelijk uit CO2 en methaan. Om biogas te zuiveren naar een methaangehalte dat voldoet aan de invoer-eisen van het gasnet, maakt Sustenso gebruik van de conventionele cryogene scheidingsmethode. Deze methode is duur, arbeidsintensief en en verbruikt veel energie. In Project Boekelermeer onderzoekt Sustenso de mogelijkheid om de CO2 uit het biogas te verwijderen middels de veel schonere en duurzamere Biological CO2 Capturing: vastlegging van CO2 in de vorm van micromassa.

 

Van CO2 naar groene micromassa

Sustenso koppelt een zogenaamde FotoBioReactor aan de biogasstroom uit de vergister. CO2 wordt door fotosynthetiserende micro-organismen omgezet in nieuwe micromassa waarbij zon- of LED-licht de benodigde energie levert. De zo geproduceerde micromassa is vermarktbaar (bijv Spirulina, een gewild voedingssupplement).

 

Van digestaat naar product

De biovergister produceert naast biogas vaste stof en vloeistof, het zogenaamde digestaat. Sustenso zal in de toekomst met state of the art technologieën niet alleen het biogas uit de vergister, maar ook het digestaat kunnen zuiveren, zodat alle bruikbare componenten uit groen afval van elkaar gescheiden worden en teruggevoerd worden naar de markt.

 

het team  van sustenso

Het unieke en hoogwaardige scheidingsproces van Sustenso is ontwikkeld door een team van ondernemers en wetenschappers met kennis van:

  • Agricultuur
  • Wetenschap
  • Markt ontwikkeling
  • Milieu technologie

sustenso neemt een enorme milieuzorg uit handen