+31 (0)72 303 0038 info@sustenso.nl

Sustenso face

Sustenso is voorbereid op de noodzakelijke klimaataanpassing door groen afval met minimale CO2-footprint om te zetten in groene grondstoffen zoals groen gas, groene micromassa en voedingsstoffen.

van groen afval naar schone producten

Sustenso zet zich in voor de circulaire economie, voor een toekomst met minder CO2 in de lucht en minder restafval in het milieu.

De huidige inzichten noodzaken ons –met wet- en regelgeving als stok achter de deur – na te denken over nieuwe technieken waarmee we op verschillende niveaus onze productieprocessen, energiewinning en materiaaltoepassingen kunnen verbeteren.  Daarbij is milieuvriendelijke, energiezuinige en circulaire verwerking van onze restproducten een vereiste.
Aangezien het in de voedingsindustrie en de agrarische sector om grote hoeveelheden afval gaat, kunnen we juist daar enorme winst boeken met een circulaire bedrijfsvoering. Sustenso stelt zich ten doel agrarisch afval op te waarderen tot nuttige en vermarktbare componenten.

De twee bewezen processen die Sustenso daarvoor gebruikt (vergisting en de verwerking van digestaat) worden gekoppeld aan het kweken van fotosynthetische micro-organismen, die CO2 onder invloed van licht omzetten in nieuwe micro-organismen ( fototrofe micromassa). De combinatie van de drie processen leidt tot de circulaire productie van groen gas, mineralen, nutriënten, schoon water en micromassa. De micromassa heeft vele toepassingen, onder andere als voedingssupplement, kleurstoffen en energiebron. Zowel de CO2- als de stikstofvoetprint is geminimaliseerd.

Met de combinatie van deze drie processen zetten we een stap in de richting van de circulaire economie.

We sparen het milieu, ontzorgen de tuinders en boeren, en geven zicht op een betere wereld: zonder verspilling meer opbrengst.

Sustenso ontwikkelt agrarisch afval verwerkende installaties die zonder verspilling groen gas produceren. Zo levert Sustenso een bijdrage aan de circulaire economie. De productie van groen gas, mineralen en nutriënten, en de vastlegging van CO2in micromassa zijn de thema’s van Sustenso.

Van afval naar biogas en digestaat

De productie van groen gas door vergisting van vooral plantaardig afval wordt steeds efficiënter en daardoor winstgevender. Sustenso houdt actief de vinger aan de pols als het gaat om verbeteringen van huidige technologieën.


Van biogas naar groen gas

Biogas uit de vergister bestaat voornamelijk uit CO2 en methaan. Om biogas te zuiveren naar een methaangehalte dat voldoet aan de invoer-eisen van het gasnet, maakt Sustenso gebruikt van de conventionele cryogene scheidingsmethode maar onderzoekt in Project Boekelermeer de mogelijkheid om CO2 biologisch uit het biogas te verwijderen.

 

Van CO2 naar groene micromassa

Sustenso koppelt een zogenaamde FotoBioReactor aan de biogasstroom uit de vergister. CO2  wordt door fotosynthetiserende micro-organismen omgezet in nieuwe organismen waarbij zon- of LED-licht de benodigde energie levert.


Van digestaat naar product

De biovergister produceert naast biogas digestaat dat bestaat uit vaste stof en vloeistof. Eén van Sustenso’s toekomstige activiteiten zal bestaan uit de koppeling van state-of-the-art zuiveringstechnologieën aan de vergister zodat alle bruikbare componenten uit groen afval van elkaar gescheiden worden en teruggevoerd worden naar de markt.

 

advies  en ondersteuning

Het ontwerpen, bouwen en plaatsen van installaties voor de de efficiënte en duurzame verwerking van (groene) afvalstromen vereist actuele kennis op vele gebieden, van regelgeving tot techniek, van marktontwikkeling tot logistiek.

Sustenso heeft deze kennis in huis en kan u daarom helpen bij:

  • Business planning
  • Het aanvragen van de nodige vergunningen
  • Financiering
  • Beheren en exploitatie van de installaties
  • Het in de markt zetten van de producten

het team  van sustenso

Het unieke en hoogwaardige scheidingsproces van Sustenso is ontwikkeld door een team van ondernemers en wetenschappers met kennis van:

  • Agricultuur
  • Wetenschap
  • Markt ontwikkeling
  • Milieu technologie

sustenso neemt een enorme milieuzorg uit handen