+31 (0)6 54360992 info@sustenso.nl

project sustenso boekelermeer

De doelstellingen van Sustenso worden nu gerealiseerd in de Boekelermeer, Alkmaar. Met financiering door banken, de provincie en private investeerders is op 26 augustus 2022 formeel de bouw van de vergister gestart met het slaan van de eerste paal. De vergister zal met een capaciteit van 100.000 ton groen afval per jaar goed zijn voor de productie van ca 8 miljoen m3 groen gas. In de praktijk zal aanvankelijk circa 55.000 ton afval verwerkt worden waarmee in de gasbehoefte van ongeveer 4500 huishoudens wordt voorzien. Het groene afval wordt geleverd door tuinders uit de omgeving van Alkmaar en bestaat uit afval uit de glastuinbouw, cacaoresten, graanresten en bermgras. Het groene gas wordt direct geleverd aan het net. We verwachten dat de vergister in de zomer van 2023 volledig operationeel is.

Nu de bouw van de vergister een feit is, ligt de nadruk van het team van Sustenso om de CO2 uit te vergister te gebruiken voor het produceren van micromassa met behulp van een fotobioreactor.

Het ontwerp en de installatie van een kleinschalig, experimenteel systeem waarbij een vergister gekoppeld is aan een FotoBioreactor is in detail ge-engineered en doorgerekend. De installatie wordt begin 2023 geplaatst in de demonstratiehal van InVesta, penvoerder van het EFRO project “Duurzame Moleculen” (zie daar).

Dit door EFRO gesubsidieerde onderzoeksproject (Fase 1 van de micromassa-productie) wordt in de loop van 2023 gevolgd door Fase 2 waarin een grootschaliger systeem wordt gebouwd om productie van Spirulina te optimaliseren en automatiseren. Het team buigt zich op dit moment over de nadere details van Fase 2.
De huidige planning is om op basis van de resultaten van Fase 1 en 2 en de marktanalyses die nu uitgevoerd worden door studenten van de Hogeschool InHolland in 2024/25 Fase 3 van start te laten gaan: grootschalige, commerciele productie van micromassa. Adviesbureau KplusV helpt ons met het doorrekenen van financiële rekenmodellen en het vinden van financiering.

duurzame moleculen

Sustenso is partner in het EFRO-consortium “Duurzame Moleculen”, een gesubsidieerd onderzoeksprogramma naar productie en gebruik van moleculaire energiedragers. InVesta treedt op als penvoerder, de andere partners in het consortium houden zich bezig met torrefactie, waterstofproductie en zeewiertoepasingen. Hogeschool InHolland verzorgt de begeleiding van stagiaires voor het experimentele werk en markt-analyses. Een groot deel van de EFRO-activiteiten vindt plaats in het Energy Innovation Parc in de Boekelermeer waar Sustenso de vergister en de FotoBioreactoer bouwt. Binnen dit consortium start Sustenso een onderzoek naar de optimale condities voor de productie van groene micromassa uit biogas en naar mogelijkheden groene micromassa ook als energiebron te gebruiken via torrefactie en als bron voor waterstofproductie.

Daarnaast start een onderzoek naar de efficiëntie van biologische biogasreiniging: biogas zal worden ingevoerd in buffersystemen van de FotoBioreactor en de verlaging van de CO2 in het uitstromend gas zal worden gekwantificeerd. Deze alternatieve reinigingsmethode kan veel duurzamer (energiebesparend) en minder arbeidsintensief zijn dan de cryogene methode. InHolland zal gevraagd worden een marktonderzoek naar (componentent van) micromassa uit te voeren. 

Samen met alle partners draagt Project Sustenso Boekelermeer zo in veel opzichten bij aan het realiseren van de transitie-doelstellingen.