+31 (0)72 303 0038 info@sustenso.nl

project sustenso boekelermeer

De doelstellingen van Sustenso worden nu gerealiseerd in de Boekelermeer, Alkmaar. Met financiering door banken, de provincie en private investeerders begint binnenkort de bouw van een vergister met een capaciteit van 100.000 ton groen afval per jaar, goed voor de productie van ca 8 miljoen m3 groen gas. Het groene afval wordt geleverd door tuinders uit de omgeving van Alkmaar en bestaat uit afval uit de glastuinbouw, cacaoresten, graanresten en bermgras.

Het groene gas wordt direct geleverd aan het netwerk. In dit project wordt digestaat-verwerking voorlopig vooruitgeschoven. In juni 2021 is de verleende vergunning openbaar gemaakt en ter inzage gelegd voor de bezwaar-periode. Als bezwaar uitblijft kan de bouw per augustus 2021 van start gaan. Het is voorzien dat de vergister in de zomer van 2022 volledig operationeel is.

duurzame moleculen

Sustenso is partner in het EFRO-consortium “Duurzame Moleculen”, een gesubsidieerd onderzoeksprogramma naar productie en gebruik van moleculaire energiedragers. InVesta treedt op als penvoerder, de andere partnes in het consortium houden zich bezig met torrefactie, waterstofproductie en zeewiertoepasingen. Hogeschool InHolland zal de begeleiding verzorgen van stagiaires voor het experimentele werk en markt-analyses. Een groot deel van de EFRO-activiteiten vindt plaats in het Energy Innovation Parc in de Boekelermeer waar ook Sustenso de vergister en de FotoBioreactoer bouwt. Binnen dit consortium start Sustenso een onderzoek naar de optimale condities voor de productie van groene micromassa in de specifieke vergisteromgeving en naar mogelijkheden groene micromassa ook als energiebron te gebruiken via torrefactie en als bron voor waterstofproductie.

Daarnaast start een onderzoek naar de efficiëntie van biologische biogasreiniging: biogas zal worden ingevoerd in buffersystemen van de FotoBioreactor en de verlaging van de CO2 in het uitstromend gas zal worden gekwantificeerd. Deze alternatieve reinigingsmethode kan veel duurzamer (energiebesparend) en minder arbeidsintensief zijn dan de cryogene methode. InHolland zal gevraagd worden een marktonderzoek naar (componentent van) micromassa uit te voeren.

Samen met alle partners draagt Project Sustenso Boekelermeer zo in veel opzichten bij aan het realiseren van de transitie-doelstellingen.

haal er meer uit

Wilt u weten of wij ook voor u meer uit uw afval kunnen halen? Neem dan contact met ons op via dit formulier.

1 + 14 =