+31 (0)72 303 0038 info@sustenso.nl

sustenso verwerkt agrarische afvalstromen

Sustenso gebruikt als invoer in de vergiste onder andere al het groene afval uit de agrarische sector (groente, fruit, tuinbouw), graanresten, bermgras en cacaodoppen

Ook meer uit uw afval halen?

circulaire verwerking van groen afval

Biogas bevat voornamelijk CO2 (40-45%) en methaan (55-60%). Scheiding van de twee gassen wordt uitgevoerd met cryogene scheidingsmethoden. De van co2 gezuiverde methaan wordt als groen gas (groen omdat het afkomstig is van een niet-fossiele bron) geleverd aan het gasnet. De afgescheiden CO2 is van waarde voor de glastuinbouw en wordt in vloeibare vorm afgevoerd. Uniek in de afvalverwerking is dat Sustenso (een deel van) van de CO2 inzet voor het kweken van fotoautotrofe micro-organismen. Als deze microorganismen zich vermeerderen, nemen zij CO2 op uit de lucht en zetten dit om in nieuwe cellen. Zij gebruiken daarbij licht als energiebron.

Sustenso kweekt de micro-organismen in een even schone als innovatieve installatie, de FotoBioReactor. De hoeveelheid CO2 die omgezet wordt in micromassa is direct gerelateerd aan de oppervlakte van de FotoBioReactor. Afhankelijk van de omstandigheden wordt zonlicht of LED-licht gebruikt. Doordat bij de kweek van micromassa (een deel van) de CO2 van het vergiste afval wordt vastgelegd, wordt de CO2-footprint van het afvalverwerkingsproces sterk verlaagd. Bovendien heeft de gekweekte micromassa tal van toepassingen: van vergistbaar materiaal (terug de vergister in) tot brandstof en vermarktbaar humaan of dierlijk voedingssupplement en specialties zoals kleurstoffen, vetzuren en eiwitten.

Lgem technologie voor het kweken van micro-organismen

Onder gecontroleerde omstandigheden worden micro-organismen gevoed met CO2 en (zon) licht. De micro-organismen vermenigvuldigen zich en kunnen geoogst worden.

Digestaat

Het door de vergister geproduceerde digestaat bestaat uit een vloeibaar deel dat een aantal stikstofverbindingen en minerale nutriënten (o.a. kalium) bevat. Het overige deel is vaste stof die vooral uit fosfaat (gebonden aan organisch materiaal) bestaat. Sustenso heeft in samenwerking met Colubris plannen ontwikkeld digestaat geheel te scheiden in zijn bruikbare componenten. De vloeistof en vaste stof worden gescheiden met behulp van eenvoudige mechanische filtratie. Na coagulatie om zweefmateriaal te verwijderen wordt de ammoniak in de vloeibare fractie microbiologisch omgezet in nitraaat. Omgekeerde osmose leidt tot geconcentreerd kaliumnitraat (kunstmest) en loosbaar water. De vaste stof die de digestaatprocessor van Sustenso als eindproduct levert, bevat geconcentreerd fosfaat. Sustenso kan dit materiaal bewerken conform de geldende regelgeving en de markt.

haal er meer uit

Wilt u weten of wij ook voor u meer uit uw afval kunnen halen? Neem dan contact met ons op via dit formulier.

6 + 8 =